سرویس VPN کریو جهت استفاده در ویندوز ، لینوکس و مک

یک ماهه

مناسب کامپیوتر 5000 تومان خرید آنلاین

دو ماهه

مناسب کامپیوتر 8000 تومان خرید آنلاین

سه ماهه

مناسب کامپیوتر 10000 تومان خرید آنلاین

شش ماهه

مناسب کامپیوتر 17000 تومان خرید آنلاین

یکــــساله

مناسب کامپیوتر 28000 تومان خرید آنلاین
مشخصات سرویس : تک کاربره - سازگار با ویندوز و لینوکس - دسترسی به فیس بوک، یوتوب - بدون محدودیت حجمی - پشتیبانی 24 ساعته

سرویس شش گانه سو‌‌‌پرتونل (FTEP‌‌‌‌roxy, OBFSP‌‌‌‌roxy, S‌uper Tunnel, SSL, Pm9 , HTTPS P‌‌‌‌roxy)

یک ماهه

مناسب کامپیوتر ویندوزی 5500 تومان خرید آنلاین

دو ماهه

مناسب کامپیوتر ویندوزی 9000 تومان خرید آنلاین

سه ماهه

مناسب کامپیوتر ویندوزی 12000 تومان خرید آنلاین

شش ماهه

مناسب کامپیوتر ویندوزی 20000 تومان خرید آنلاین

یکــــساله

مناسب کامپیوتر ویندوزی 32000 تومان خرید آنلاین
مشخصات سرویس : تک کاربره - سازگار با ویندوز و لینوکس - دسترسی به فیس بوک، یوتوب - بدون محدویت حجمی - پشتیبانی 24 ساعته

سرویس VPN های سه گانه(P‌‌‌PTP/L2TP, OPEN V‌‌‌‌PN , Cisco VPN) جهت استفاده در انواع گوشی و تبلت های اپل و سیستم های اندرویدی و کامپیوترها

یک ماهه

مناسب انواع گوشی ، تبلت و کامپیوتر 7000 تومان خرید آنلاین

دو ماهه

مناسب انواع گوشی ، تبلت و کامپیوتر 11000 تومان خرید آنلاین

سه ماهه

مناسب انواع گوشی ، تبلت و کامپیوتر 15000 تومان خرید آنلاین

شش ماهه

مناسب انواع گوشی ، تبلت و کامپیوتر 24000 تومان خرید آنلاین

یکــــساله

مناسب انواع گوشی ، تبلت و کامپیوتر 39000 تومان خرید آنلاین
مشخصات سرویس : تک کاربره - سازگار با اندروید و اپل و ویندوز فون - دسترسی به فیس بوک، یوتوب - بدون محدودیت حجمی - پشتیبانی 24 ساعته

سرویس کر‌‌‌‌یو

یک ماهه

مناسب کامپیوتر 5000 تومان خرید آنلاین

دو ماهه

مناسب کامپیوتر 5000 تومان خرید آنلاین

سه ماهه

مناسب کامپیوتر 7.000 تومان خرید آنلاین

شش ماهه

مناسب کامپیوتر 10.000 تومان خرید آنلاین

یکــــساله

مناسب کامپیوتر 20.000 تومان خرید آنلاین
مشخصات سرویس : تک کاربره - سازگار با ویندوز و لینوکس - دسترسی به فیس بوک، یوتوب - پشتیبانی 24 ساعته

سرویس کر‌‌‌یو

یک ماهه

مناسب کامپیوتر 5000 تومان خرید آنلاین

دو ماهه

مناسب کامپیوتر 5000 تومان خرید آنلاین

سه ماهه

مناسب کامپیوتر 7.000 تومان خرید آنلاین

شش ماهه

مناسب کامپیوتر 10.000 تومان خرید آنلاین

یکــــساله

مناسب کامپیوتر 20.000 تومان خرید آنلاین
مشخصات سرویس : تک کاربره - سازگار با ویندوز و لینوکس - دسترسی به فیس بوک، یوتوب - پشتیبانی 24 ساعته

سرویس کر‌‌‌یو

یک ماهه

مناسب کامپیوتر 5000 تومان خرید آنلاین

دو ماهه

مناسب کامپیوتر 5000 تومان خرید آنلاین

سه ماهه

مناسب کامپیوتر 7.000 تومان خرید آنلاین

شش ماهه

مناسب کامپیوتر 10.000 تومان خرید آنلاین

یکــــساله

مناسب کامپیوتر 20.000 تومان خرید آنلاین
مشخصات سرویس : تک کاربره - سازگار با ویندوز و لینوکس - دسترسی به فیس بوک، یوتوب - پشتیبانی 24 ساعته